Geleceğe Yönelik Danışmanlık Firmasıyız

MUHASEBE DANIŞMANLIĞI

Yürütülen tüm ticari faaliyetlerin karlılığının sürdürülmesi etkin muhasebe organizasyonunun kurulmasıyla doğrudan ilişkilidir. Yasal mevzuatlardan kaynaklanan yaptırımlardan korunmak için de muhasebe organizasyonunun etkinliği elzem bir önem taşımaktadır.
image
image
image
image
image
image

VERGİ DENETİMİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Vergi departmanımızın sunduğu başlıca hizmetler:

 • Yeminli mali müşavirlik tasdik hizmetleri
 • Kurumlar vergisi beyannamesi tasdik (tam tasdik) hizmeti
 • Katma değer vergisi (KDV) iadesi ve mahsup işlemleri
 • Transfer fiyatlandırmasına ilişkin danışmanlık hizmeti
 • Mali danışmanlık
 • Uluslararası vergi danışmanlığı
 • Vergi mevzuatı uygulamaları danışmanlığı ve vergi planlaması
 • Şirket tasfiye işlemleri, iflas ve konkordato danışmanlığı
 • Vergi uyuşmazlığı ve davaları ile ilgili danışmanlık
 • Vergisel denetim ve revizyon
 • Şirketler hukuku danışmanlığı
 • Kambiyo mevzuatı danışmanlığı
 • Yabancı sermaye mevzuatı danışmanlığı
 • Serbest bölge mevzuatı danışmanlığı
 • Özelleştirme, satın alma, birleşme, devir ve tasfiye işlemleri
 • Yabancı sermaye ve yabancı personel izinleri
 • Şahısların vergi danışmanlığı
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler
 • Sermaye artışının tespiti raporları