Geleceğe Yönelik Danışmanlık Firmasıyız

FİNANS DANIŞMANLIĞI

Her ölçekteki işletmenin ayakta kalmasını ve faaliyetlerini sürdürebilmesinin anahtarı finansal yönetim ve bunun analizidir.
image
image
image
image
image
image

Devamlı ya da proje bazlı yürütülen finansal danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında;

 • Mevcut durumun tespiti ile başlattığımız bu süreç potansiyellerin tespiti,
 • Finansal çıkmazların çözümü,
 • Nakit akışının ve cari hesapların yeniden organize edilmesi,
 • Yatırımlarda kullanılmak üzere doğru finansal araçların tespiti,
 • Finansal risk raporunun ve eylem planının hazırlanması ile devam edip finansal esnekliğin ve sürekliliğin sağlanması ile tamamlanmaktadır
 • Finansal yönetim performansının belli periyodlarda ölçülmesi,
 • Finansal yönetim servisinin kurulması ve iş tanımlarının yapılması,
 • Mevcut finansman olanaklarının gerek işletme gerekse piyasa şartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi ve uygun finansman olanaklarının belirlenmesi,
 • Yeni finansman kaynaklarının tanıtımı ve işletmeye adapte edilmesi,
 • İşletmenin risk analizinin yapılması ve bunlardan korunma yöntemlerinin bir işletme politikası haline getirilmesi,
 • Finansal darboğazların aşılması ve bu konuda öneriler geliştirilmesi,
 • Kredi görüşmelerinde bilgi ve karar desteği,
 • Firma bütçelerinin oluşturulması,
 • Finans departmanı personelinin eğitimi,
 • İşletmenin mali analizinin yapılması ve bu konuda öneriler geliştirilmesi,
 • Yeni yatırımlarla ilgili fizibilite çalışmalarının yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi,
 • Şirket birleşme ve satın alma desteği,
 • Yeniden yapılandırma çalışmalarında önderlik,
 • Firma değerlemesi,
  için bizleri arayabilirsiniz.

Finansal Fizibilite

 
Finansal fizibilite çalışmasına ne zaman ihtiyaç duyarsınız?
 1. Yeni bir ürün grubu oluşturmayı düşünüyorsunuz
 2. Yeni bir fabrika yatırımı düşünüyorsunuz
 3. Yurt dışında farklı bir iştirak kurmayı düşünüyorsanız

Sunlight, projelerin uygulanabilirliği ile ilgili raporlarda finansal açıdan tarafsız ve gerekçeli görüş bildirerek karar vermede sağlam bir temel sunar. Ekonomik analiz ve finansal bir çalışmanın hazırlanması, projenin hem teknik hem de finansal yönlerinde güçlü bir temel gerektirir. Değerlendirmenin nesnelliği, potansiyel yatırımcılar ve finansörler tarafından algılandığı gibi çalışmaya uygulanan güvenilirlikte önemli bir faktördür. Bu aranan güvenirlik ve itibar Sunlight `ta bulunmaktadır.