İhracat Danışmanlığı Nedir?

Bir firmanın ürettiği ürünlerin ihracatı konusunda dış kaynak kullanmasıdır. Kendi uzmanlığı içinde olmayan ihracat bilgisini İhracat danışmanlığı olarak dışarıdan almasıdır.

İhracat için İhracat Danışmanlık Hizmeti almak gerekir mi?

İhracat bir süreçler bütünüdür. Özellikle yapılması gerekenler birçok farklı disiplin ve tecrübe gerektirmektedir. Firmanın ihracatta sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer için sürekli ihracat çalışması gerekir. İhracat yapabilmek için kanuni süreçler, finansal süreçler, Pazar araştırma süreçleri, kurumsal iletişim, ihracat iletişimi, ticari istihbarat gibi farklı konuları bilmek gerekir. Bu nedenle işi bu olan uzmanlaşmış bir ihracat danışmanlık hizmeti almak gerekir.

İhracat yapmak için şirketin içinde İhracat Uzmanı yeterli midir?

Firmanızın ihracat hedefi ile doğru orantılıdır. İhracat hedefiniz ve sistematiğinize göre yeterli olabilir. Ama birçok örnekte yeterli değildir. İhracat hedefi bir şirketin 360 derece ve 365 gün yönetilmesi gereken bir süreçtir. Üretim kapasitemizin tamamı dolana kadar ve dolsa bile katma değeri yüksek ihracat için sürekli aktif bir ihracat politikasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle ihracat uzmanınızın desteklenmesi ve onun ihracatta yeni müşteri bulması için ihracatta danışmanlık gerekmekte ve tek uzman yetersiz kalmaktadır.

İhracat Danışmanı tek kişi midir?

Bu durumda ihracat danışmanı tek kişi görünümlü bir ordu olmalıdır. Eğer ihracat danışmanlık hizmeti alıyorsanız bunun bir kişi değil bir ekip olması gerektiği konusunda araştırmacı olun. İhracatın kanuni, gümrük, lojistik, pazarlama, iletişim, Pazar araştırma gibi birçok disiplinin bir kişi de toplanmasını hepimiz isteriz ama ne yazık ki günümüz deviniminde imkansıza yakındır. İhracat danışmanlığı bir ekip ve süreç yönetimi işidir.